Aplikuj : JTI Polska, _Stażysta programu JUMP, Stażysta programu JUMP

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą i zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego. Dane w nim zawarte posłużą nam do przeprowadzenia dalszych etapów selekcji, dlatego prosimy o jego dokładne i szczegółowe uzupełnienie. Każda informacja jest dla nas cenna i istotna. Prosimy o udzielenie wszystkich odpowiedzi, ponieważ wszystkie pola są obowiązkowe.
Dane takie jak wiek, płeć itd. mają charakter wyłącznie statystyczny.

Zespół Fundacji Rozwoju Talentów

Dane osobowe

Edukacja

INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w związku z moim udziałem w programach statutowych: Student Na Rynku Pracy, Przyszłość, Talenty (dalej zwanymi: „Programami”), których organizatorem jest Fundacja Rozwoju Talentów z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 20/9 (dalej zwana także: „Organizatorem”), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Programu SNRP, Przyszłość, Talenty oraz we wszelkich innych materiałach przekazanych Organizatorowi w związku z Programami.

Niniejsze oświadczenie obejmuje zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z moim udziałem w każdym z programów statutowych, a także na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji Rozwoju Talentów.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Partnerów Fundacji Rozwoju Talentów - w celach związanych z realizacją Programu, w którym uczestniczę.

Jednocześnie, wyrażam również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 880 z późniejszymi zmianami), utrwalonego lub przekazanego Organizatorowi w ramach mojego udziału w każdym z programów statutowych, w celach promocyjnych, służących realizacji Programu lub działalności statutowej Fundacji Rozwoju Talentów, w szczególności poprzez publikację mojego wizerunku na stronie internetowej lub portalach społecznościowych Fundacji Rozwoju Talentów lub Partnerów programów